Kungälvs sjukhus

Under min tid på LINK arkitektur var jag tävlingsledare för detta mycket ambitiösa förslag som utvecklades för en större om- och tillbyggnad av Kungälvs sjukhus utanför Göteborg. Tävlingen utfördes i samarbete med Holländska Mecanoo samt LINK Norge och Danmark.

Projektinformation:
Typ: Sjukhus
År: 2012-2013
Klient: Kungälvssjukhus genom LINK arkitektur
Skede: Tävlingsförslag – parallellt uppdrag