Kungälvs sjukhus

Tävlingsledning och projektledning av förslag gällande en större om- och tillbyggnad av Kungälvs sjukhus utanför Göteborg.

Tävlingen genomfördes av ett team bestående av LINK Arkitektur i Sverige, Norge, Danmark samt Holländska Mecanoo.

Projektinformation:
Typ: Sjukhus
Skede: Tävlingsförslag – parallellt uppdrag
Bilder: LINK Arkitektur