Polstjärnan

Polstjärnan är ett större flerbostadshus beläget i Täby utanför Stockholm. Under min tid på Erséus arkitekter drev jag detta projekt från programhandling till bygghandling. Polstjärnan ritades utifrån en redan befintlig detaljplan som till stor del styrde volymens uttryck. Mycket energi lades på att skapa lägenheter med god ljusföring och fina siktlinjer samt att utforma välkomnande entréer med hög nivå i detaljeringen. Projektet färdigställdes under 2016.

Polstjärnan - Entréplan

Projektinformation:
Typ: Flerbostadshus
År: 2014-2016
Klient: JM genom Erséus Arkitekter
Skede: Program-, System- och Bygghandling
Bilder: Erséus arkitekter
Status: Färdigställt 2016