Polstjärnan

Polstjärnan är ett större flerbostadshus beläget i Täby utanför Stockholm. Polstjärnan projekterades utifrån en redan befintlig detaljplan som till stor del styrde volymens uttryck. Mycket energi lades på att skapa lägenheter med god ljusföring och fina siktlinjer samt att utforma välkomnande entréer med hög nivå i detaljeringen. Projektet färdigställdes under 2016.

Polstjärnan - Entréplan

Projektinformation:
Typ: Flerbostadshus
Skede: Programhandling och bygghandling
Bilder: Erséus arkitekter