Tjället

Projektet Tjället är beläget centralt på Kungsholmen i Stockholm. Volymen är reslig och innefattar ett hundratal små och välplanerade bostäder. Varje lägenhet har ett stort glasparti som släpper in ljus samtidigt som det medger maximala utblickar över staden. 11 lägenheter angörs från ett och samma trapphus vilket har gjorts ljust genom generösa glaspartier på vardera kortsida.

Projektinformation:
Typ: Flerbostadshus
Skede: Programhandling
Bilder: ÅWL Arkitekter