Tjället

Projektet Tjället är beläget centralt på Kungsholmen i Stockholm. Här utvecklade jag för Svenska Hem under min tid på ÅWL ett bostadshus med ett hundratal ytterst små men välplanerade lägenheter. Volymen är reslig och varje lägenhet har ett stort glasparti som släpper in flödigt med ljus, ger rymd och samtidigt medger fantastiska utblickar över staden. Alla lägenheter har balkonger och balkongbandet som löper runt hela huset hjälper även till att minska solvärmelasterna varma sommardagar genom att ge skugga. Det förhållandevis långsträckta trapphuset har gjorts ljust genom generösa glaspartier på vardera kortsida.

Projektinformation:
Typ: Flerbostadshus
År: 2018
Klient: Svenska Hem genom ÅWL arkitekter
Skede: Programhandling