Attans-huset

Detta Attefallshus är beläget på en bergsknalle i en sluttning snett bakom befintligt fritidshus. Platsen upphöjda läge medger utblickar och goda solförhållanden under större delen av dagen. Huset utformas på enbart 25 kvm inklusive ytterväggar men inrymmer ändå sängplatser för 4 personer, ett litet kök och en toalett. Invändigt är huset klätt med liggande träpanel och exteriören är det beklädd med stående lärkpanel. Detta material åldras och blir vackrare över tid, och får huset att smälta in mot den bakomliggande fonden av tallskog.

Projektinformation:
Typ: Attefallshus
Skede: Förfrågningsunderlag
Bilder: Starvid Arkitektur