Utblicken

Utblicken ligger i Edsberg i Sollentuna och platsen utgör entré till den nya Väsjöstaden. Det höga huset med sin stolta gestalt är avsett att bli ett nytt välkomnande landmärke för den nya stadsdelen. Bostäderna har stora fönsterpartier som saxar mellan våningsplanen och ger panoramavyer över omgivningarna. De utanpåliggande balkongerna skärmar av solinstrålningen och minskar värmebelastningen samtidigt som de ger huset en helt egen karaktär.

Husens fasader består av trä och sten – beständiga, naturliga material som åldras med värdighet. Det högre huset är klätt med en panel av cederträ och det lägre med skiffer, material som används i århundraden och som här får ett nutida uttryck.

Förslaget togs fram i en markanvisningstävling som jag drev för TK Development under min tid på ÅWL arkitekter. Förslaget utnämndes till bästa förslag med avseende på arkitektur, gestaltning och stadsbyggnadskvaliteter.

Projektinformation:
Typ: Flerbostadshus
År: 2016
Klient: TK Development genom ÅWL arkitekter
Skede: Markanvisningstävling