Inre Hamnen

Inre Hamnen är en ny stadsdel i Norrköping. På uppdrag av Heimstaden utvecklade jag under min tid på ÅWL arkitekter detta bostadsprojekt. Projektet ligger i ett kvarteret med exceptionellt läge längs den gamla kolkajen och syns på långt håll. De kringliggande gaturummens egenskaper – utsikt, väderstreck och funktioner – påverkar de två byggnadsvolymerna och deras uttryck. Den volym som möter vattnet fasas av och ges en slank och reslig gavel. Det utökade mellanrummet mellan husen öppnar upp mot gården och möjliggör utblickar över Motala Ström från samtliga lägenheter även i det inre huset.

Byggnaderna kläs med förzinkad stålplåt varvat med detaljer i trä. Stålplåten relaterar till hamnens historiska industrikaraktär, samtidigt som den fångar upp och reflekterar nyanserna från himlen och vattnet.

Projektinformation:
Typ: Flerbostadshus
År: 2017
Klient: Heimstaden genom ÅWL arkitekter
Skede: Programhandling
Bilder: ÅWL Arkitekter