North Park Hotell

North Park Hotell är ett exklusivt hotell med lodgekaraktär i Idre. För Kjellander Sjöbergs räkning omvandlade jag en konceptuell skiss till en fungerande bygglovsbeviljad byggnad. Hotellet ska utgöra ”center piece” för området och bli den naturliga mötesplatsen för alla boende i de nya villor och lägenheter som byggs rund omkring. Hotellet erbjuder generösa sällskapsytor, en exklusiv restaurangupplevelse samt bar, pool och SPA – allt för att kunna varva ned efter en dag på fjället eller golfbanan. Byggnaden utförs i trä rakt igenom, från bärande stomme till ytskikt. Utvändigt får hotellet karaktär genom användandet av en förkolnad träpanel i japansk teknik, s.k. Sugi Ban. Invändigt är stora delar av stommen exponerad och lagd i ett grid som förstärker de rumsliga kvalitéerna. Resultatet är ett hotell och en plats att njuta av såväl under sommar som vinter.

Projektinformation:
Typ: Hotell
År: 2021
Klient: Kjellander Sjöberg för North Park
Skede: Bygglov och systemhandling