Tile House

På Norrbackagatan i Vasastan uppförs Tile House med 79 omsorgsfullt utformade lägenheter. Projektet har jag drivit från tidig skiss till färdigställd byggnad för Kjellander Sjöberg och Fokus Nordic. Under hela processen har vi aktivt jobbat med att balansera värdeskapande åtgärder kontra totalekonomi. I min nuvarande roll ingår jag i beställarens styrgrupp tillsammans med totalentreprenören som övergripande kvalitetsrådgivare för projektet som helhet.

Projektet ligger bara några minuters promenad från Sankt Eriksplan och fyller en av ytterst få obebyggda platser inom tullarna. Stenstaden, inom vilket det ligger, utformades redan 1866 i Lindhagensplanen, den plan som lade grunden för Stockholms innerstad så som vi känner den idag. En bärande del i gestaltningen har varit att förankra byggnaden i det historiska sammanhanget. Där samsas gedigen och vacker industriarkitektur med utsökt detaljerade bostadshus från förra seklet. Vi ville göra ett tillägg i stadsväven som både hämtar sitt uttryck från platsen och samtidigt förhöjer den arkitektoniska nivån med ett elegant och modernt grepp.

Läget är centralt och komplext. Byggnaden uppförs ovanpå ett befintligt garage i tre plan under mark som betjänar flera fastigheter. Huset byggs även samman med ett befintligt kontorshus och delar flera tekniska funktioner med detta. Rakt under huset går dessutom Citybanan och den nya tunnelbanan till Solna. Garagets funktion och pelargrid har gett förutsättningarna för nedtagningen av laster och placeringen av husets vertikala kommunikation. Citybanan har begränsat grundläggningsdjupet och därmed även husets vikt. Trots dessa och många andra utmanande förutsättningar har två av Sveriges främsta mäklarfirmor kommenterat projektet som det mest optimerade de sett.

Fasaden är klädd med en exklusiv och mycket hållbar glaserad keramik, härdad för att hålla på lång sikt och klara Sveriges hårda klimat. Som byggnadsmaterial är keramik ett av de äldsta och mest beständiga material vi känner till – de äldst bevarade exemplen i världen är snart 3000 år gamla. Många fina exempel i vår egen kulturmiljö finns också från 1900-talets början. Med det perspektivet är förhoppningen att Tile House kommer stå sig väl under lång tid framöver.

Sockelvåningen ges en kompletterande industriell karaktär och kläs med svart pulverlackerad stålplåt. Hela byggnaden sammantaget är gestaltad med känsla av hög kvalitet och hantverk. Innerstadens hela utbud finns precis runt hörnet, samtidigt som vi utformat projektets innergård med rik växtlighet och varierad markbeläggning för att upplevas som en lummig oas. Noggrann omsorg har även lagts ner på utformningen av interiörerna och de gemensamma terrasserna med utblickar över hela Stockholm.

Tile Hosue

Projektinformation:
Typ: Flerbostadshus med 79 lägenheter
År: 2019 – pågående (2024)
Klient: Kjellander Sjöberg för Fokus Nordic
Miljömärkning: Svanen
Skeden: PH, SH, FU, BH, produktion, sälj och bygguppföljning
Status: Under byggnation – färdigställs sommaren 2024